– Przyczyną połączenia jest zamiar utworzenia spółki o jednej z najwyższych kapitalizacji w sektorze IT zdolnej do wykorzystania uzupełniających się rynków i produktów – informuje komunikat. W perspektywie długookresowej firmy planują wykorzystać efekt synergii prowadzącej do wzrostu udziału w dotychczasowych rynkach, wykorzystanie połączonych zasobów do rozbudowy ofert świadczonych usług i produktów, optymalizacja organizacji i redukcja kosztów funkcjonowania, utworzenie potencjału do dalszej rozbudowy grupy kapitałowej.

– Zgodnie z Planem Połączenia, akcje połączeniowe zostaną wydane akcjonariuszom Novitus w proporcji do posiadanych przez nich akcji Novitus, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 0,42233235 Akcji Połączeniowych za 1 (jedną) akcję Novitus – czytamy w komunikacie.

O podpisaniu listu intencyjnego w sprawie połączenia spółki informowały 22 grudnia. Podano wtedy, że przejęcie ma zostać zrealizowane do 30 września 2011 r. a cały majątek Novitusa ma zostać przeniesiony do Comp.

Grupa Kapitałowa Novitus SA jest producentem i dostawcą urządzeń fiskalnych, urządzeń AI, wag, oprogramowania oraz systemów sprzedaży (rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu i usług).

Grupa Kapitałowa COMP SA jest dostawcą bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu, a także producentem urządzeń kryptograficznych.