Postanowienie jest prawomocne od 8 grudnia 2010 r.

Spółka akcyjna Monnari Trade powstała w 2000 r., ale historia marki Monnari sięga 1998 roku, kiedy działalność była prowadzona w formie spółki cywilnej. W lipcu 2006 roku Monnari Trade SA zakupiła znak towarowy Pabia. Od grudnia 2006 r. notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od 2007 r. spółka rozpoczęła proces budowy Grupy Kapitałowej. W styczniu 2007 r. nabyła 51 proc. kapitału zakładowego w spółce Molton sp. z o.o., a w sierpniu 2007 r. utworzone zostały dwie spółki zagraniczne: na terenie Federacji Rosyjskiej – OOO MOD i na terenie Niemiec – Mattoni AG.

W lipcu 2009 roku zarząd spółki podjął decyzję o czasowym zaprzestaniu tworzenia kolekcji pod marką Pabia oraz zamknięciu salonów działających pod tą marką. Powyższa decyzja była częścią planu restrukturyzacji.

Kłopoty firmy zaczęły się na koniec 2008 roku, wraz z nadejściem kryzysu. Przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość. W styczniu 2010 roku sąd zmienił postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku na upadłościowe z możliwością zawarcia układu.

Najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółka zaplanowała na 26 stycznia 2011 r. Akcjonariusze, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu powinni zarejestrować się do dnia 10 stycznia br.