Narastająco w całym 2010 r. obroty Grupy Wojas utrzymywały się na poziomie ponad 129 mln zł (wzrost o 40,3 proc.) Oznacza to, że przekroczona została prognoza zarządu zakładająca uzyskanie 121 mln zł.

W okresie styczeń – grudzień 2010 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 129 064 tys. zł i była wyższa o 40,3 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tym samym zrealizowany został jeden z parametrów prognozy finansowej na 2010 rok – głosi komunikat.
W listopadzie Wojas podniósł prognozę skonsolidowanego zysku brutto oraz przychodów, które zamierza osiągnąć w 2010 r. – do odpowiednio: 4,2 mln zł i 121 mln zł wobec 3,3 mln zł zysku, przy przychodach wysokości 114 mln zł, prognozowanych w sierpniu. Spółka zwiększyła także o 0,5 mln zł do 7,5 mln oczekiwania dotyczące zysku EBITDA w całym roku.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 1,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 82,95 mln zł wobec 59,84 mln zł.

Wojas SA to producent skórzanego obuwia damskiego i męskiego, galanterii skórzanej – torebek, teczek i pasków. Firma dysponuje siecią 120 salonów firmowych i produkujący co roku setki tysięcy par obuwia. Ponad 20 proc. produkcji kierowanej jest na eksport m.in.do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Rosji i Irlandii. Wojas SA to także dostawca butów dla administracji państwowej, wojska i leśnictwa.