– Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za miesiąc grudzień 2010 wyniosły 80,3 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 16,8 proc. Przychody za okres styczeń – grudzień wyniosły 1.029,5 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2009 roku o 11,6 proc. – czytamy w komunikacie zarządu spółki NG2.

Spółka podała dodatkowo, że przychody ze sprzedaży detalicznej w grudniu ubiegłego roku sięgnęły poziomu 72,8 mln zł, co oznacza wzrost o 4,9 proc. w porównaniu z grudniem 2009 roku. Narastająco za okres styczeń – grudzień wyniosły 921,6 mln zł (o 15 proc. więcej w stosunku do tego samego okresu 2009 roku).

Grupa NG2 działa na rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jest znaczącym producentem w Polsce. Spółka NG2, z siedzibą w Polkowicach, jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 roku. Strategia dywersyfikacji marki znajduje odzwierciedlenie w trzech autonomicznych kanałach dystrybucji poprzez salony firmowe CCC, sklepy obuwnicze Boti oraz sieć butików Quazi. Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku Grupa NG2 dysponowała siecią 703 placówek sklepowych, w tym: 267 salonów CCC, 41 salonów CCC w Republice Czeskiej, 48 butików Quazi, 222 sklepów Boti, salonów franczyzowych CCC 62 i 63 sklepów franczyzowych Boti. Spółka posiada łącznie 67 zarejestrowanych marek towarowych – najbardziej popularną marką sprzedawaną przez Grupę NG2 jest marka Lasocki.