Biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną miesiąc do miesiąca to w strefie euro zmalała ona o 0,8 proc., zaś w całej Unii Europejskiej – czyli 27 krajach – zmalała o 0,4 proc. Patrząc na sprzedaż rok do roku to wyglądała ona następująco: w państwach członkowskich zmniejszyła się o 0,8 proc., a w krajach posiadających walutę euro wyniosła ona o 0,1 proc. mniej.

Największy spadek sprzedaży detalicznej miesiąc do miesiąca możemy zaobserwować w Portugalii (-4.2 proc.), na Litwie (-1.9 proc.) oraz w Belgii (-1.5 proc.), zaś największy wzrost Eurostat odnotował na Malcie(+5.5 proc.), we Francji (+0.9 proc.) oraz w Estonii (+0.7 proc.).

Biorąc pod uwagę dane dotyczące roku 2010 w porównaniu do 2009, to największy wzrost sprzedaży detalicznej zanotowano w Polsce (+11,8 proc.), na Litwie (+8,1 proc.), a także w Estonii (+7,5 proc.). Największe spadki sprzedaż w detalu odnotowano w Rumunii (-8,9 proc.), Bułgarii (-5,2 proc.) oraz w Portugalii (-4,7 proc.).

Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office) – zwany Eurostatem, jest urządem Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Do kompetencji Eurostatu zaliczamy także analizowanie i prognozowanie tendencji rozwoju Unii Europejskiej.