W nielegalnym procederze brał także udział producent farb – Akzo Nobel, który miał być inicjatorem porozumienia oraz pośrednikiem. Otrzymywał i przekazywał informacje o aktualnych cenach w poszczególnych sieciach. Wykryte nieprawidłowości dotyczą okresu od 2004 do końca 2006, a w przypadku Castoramy od 2003 do końca 2006 roku. W związku z działalnością przedsiębiorców najwięcej stracili klienci, którzy nie mogli kupić produktów Akzo Nobel (dawniej Nobiles) po mniejszych cenach, niż te ustalane przez uczestników zmowy.

Rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Agnieszka Cieloch, poinformowala jednocześnie, że urząd odstąpił od wymierzenia kary Castoramie, która dostarczyła wielu nieznanych informacji w sprawie porozumienia cenowego. Z UOKiK współpracowała także firma Akzo Nobel.

– Informacje uzyskane od producenta farb również pozwoliły na rozbicie kartelu, dlatego kara nałożona na spółkę została obniżona o 50 proc. od pierwotnie ustalonej i wyniosła ostatecznie 10 336 188 złotych. Na pozostałych uczestników zmowy prezes UOKiK nałożyła kary w wysokości: Leroy Merlin – 28 428 898 zł, Praktiker – 13 031 097 zł, Obi – 2 170 528 złotych – poinformowała Cieloch.

Spółka Akzo Nobel przyznała się do błędu i wyraziła, skruchę w związku z zaistniałą sytuacją. Zarząd spółki wyraźnie zaznaczył, że osoby zaangażowane w niedozwolone praktyki nie pracują już w Akzo Nobel.
Rzecznik UOKiK poinformowała także, że to nie koniec działań urzędu w tej sprawie.