Podjęcie decyzji o połączeniu się spółek, zarząd BBI Capital NFI SA uzasadnił względami ekonomicznymi, mającymi na celu synergie kosztowe oraz przeniesienie aktywów spółki Atvertin bezpośrednio do bilansu BBI Capital NFI SA.

W raporcie bieżącym firma określiła długoterminowy cel towarzyszące przejęciu spółki zależnej Atvertin. Jest nim: „likwidacja struktury Atvertin i przeniesienie jej aktywów, w tym przede wszystkim posiadanych akcji spółki Call2Action SA z siedzibą w Warszawie. Spółka Atvertin została powołana do budowy i obsługi systemów POS TV (reklama w obiektach handlowych na nośnikach elektronicznych). Po przeniesieniu całości majątku Atvertin na spółkę Call2Action SA, która będzie kontynuować działalność w zakresie POS TV, nie ma ekonomicznego uzasadnienia utrzymywania spółki jako osobnego bytu prawnego. Planowane połączenie pozwoli na skonsolidowanie akcji spółki Call2Action w jednym ręku i lepsze zarządzanie tym majątkiem. Dzięki połączeniu spółek nastąpi uporządkowanie części aktywów BBI Capital NFI SA i bardziej efektywna organizacja”.

Jak czytamy w komunikacie giełdowym spółka BBI przejmie Atvertin bez podwyższenia swojego kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji. Połączenie spółek ma charakter przejęcia. Akcjonariusze spółki BBI Capital NFI SA będą mogli zapoznać się z planem przejęcia firmy Atvertin w siedzibie spółki BBI Capital NFI SA przez miesiąc od dnia 11 stycznia br.