Największa popularnością wśród inwestorów w minionym roku cieszyła się Polska i Rosja. W tych dwóch krajach przeprowadzono 74 proc. wszystkich transakcji. Rosja w ostatecznym podsumowaniu pokonała Polskę, odnotowując największą wartość przeprowadzonych transakcji – głównie dzięki jednej transakcji z IV kwartału – zakupie przez Lenmar Capital’s portfela pięciu projektów biurowych w Moskwie za łączną kwotę 690 milionów euro. Pomimo znacznego wzrostu aktywności inwestorów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w większości krajów płynność rynku pozostaje nadal na niskim poziomie. Najwięcej zainwestowano w projekty biurowe (46 proc. wartości wszystkich transakcji), częściowo ze względu na ograniczoną podaż najlepszych produktów inwestycyjnych z sektora centrów handlowych.

– W 2010 roku odnotowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania inwestorów zakupem portfeli inwestycyjnych oraz dużych pojedynczych projektów. Około 45 proc. wszystkich transakcji w regionie to duże zakupy, gdzie cena wynosiła ponad 100 milionów euro – powiedział Patrick O’Gorman, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie CB Richard Ellis powiedział.
Najważniejszymi transakcjami 2010 roku było nabycie przez Unibail-Rodamco centrów handlowych Arkadia i Wileńska w Warszawie (450 milionów euro) i wspomniana wcześniej transakcja Lenmar Capital w Moskwie (690 milionów euro).

Echem niedawnego kryzysu na rynku nieruchomości był spadek aktywności niemieckich otwartych funduszy inwestycyjnych, szczególnie w drugiej połowie 2010 roku. RREEF był jedynym funduszem, który przeprowadził transakcję zakupu w tym okresie – nabył warszawskie biurowce Nefryt i Topaz.

– W 2011 roku oczekujemy, że największe fundusze inwestycyjne będą podejmowały dalsze decyzje o kolejnych zakupach w naszym regionie. Mijający rok udowodnił bardziej stabilną sytuację w Polsce i w regionie. Wzrost zainteresowania nieruchomościami komercyjnymi w naszym kraju pokazuje, że Polska mimo swojej starej etykiety rynku wschodzącego, jest coraz częściej uważana za rynek coraz bardziej interesujący i dojrzały – dodał Patrick O’Gorman.

Większość rynków Europy Środkowo-Wschodniej odnotowała kompresję stóp kapitalizacji za najlepsze produkty inwestycyjne pomiędzy 10 a 25 pp.