Polska Rada Centrów Handlowych rozpoczęła już nabór na najnowszy roczny program edukacyjny Certyfikowany Dyrektor Centrum Handlowego, który adresowany jest przede wszystkim do obecnych dyrektorów centrów handlowych oraz członków zespołów zarządzających galeriami handlowymi.

– Program Certyfikowany Dyrektor Centrum Handlowego jest pierwszym polskim kursem szkoleniowym, który uwzględnia wieloobszarowość i złożoność tematyki zarządzania obiektem handlowym. Na polskim rynku pracy, zawód dyrektora centrum handlowego to wciąż stosunkowo „młoda” specjalizacja – mówi Anna Szmeja-Kroplewska, dyrektor generalny PRCH.

Dodatkowo w ramach Akademii PRCH organizowane są także studia podyplomowe dla absolwentów uczelni wyższych, a skierowane do osób, chcących zawodowo związać się z sektorem zarządzania nieruchomościami handlowymi. Studia prowadzone są we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

– Ponad 10 letnia historia centrów handlowych, zaowocowała powstaniem licznych i wielofunkcyjnym obiektów handlowych, które wymagają coraz lepszej kadry menadżerskiej umiejącej sprostać trudnemu i bardzo odpowiedzialnemu zadaniu zarządzania obiektem handlowym – wyjaśnia Szmeja-Kroplewska.