Monika Rakowicz w ramach wykładu skupi się na relacji: najemca – zarządca centrum i będzie poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak podmioty te mogą efektywnie współgrać, wychodząc naprzeciw wzajemnym oczekiwaniom.

Monika Rakowicz jest absolwentką Wydziału Studiów Edukacyjnych i Wydziału Nauk Społecznych. Posiada 11-letnie doświadczenie badawcze w różnych dziedzinach. Od początku pracy w badaniach związana z firmą TNS Pentor. Obecnie kieruje jednym z zespołów badawczych. Specjalizuje się w konsumenckich badaniach sieci handlowych, w badaniach shopperowych, a także w badaniach marki, badaniach typu U&A, badaniach nowoczesnych nośników oraz w badaniach komunikacji i reklamy.

Rakowicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, a także wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu.

 

R E K L A M A 

XII SHOPPING CENTER FORUM & AWARDS 2011

3 lutego 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Ostatnia, wrześniowa edycja zgromadziła rekordową liczbę 305 uczestników oraz wielu prestiżowych sponsorów i wystawców.

Zapraszamy do udziału !