Zarząd spółki Fresh24.pl SA poinformował, że zwrócił się z wnioskiem do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect instrumentów finansowych spółki.

W związku z wciąż rosnącą liczbą klientów i ciągłym wzrostem obrotów, założyciele Fresh24.pl zdecydowali się na wprowadzenie spółki na rynek NewConnect. – Fresh24.pl rozwija się bardzo dobrze i moglibyśmy zadowolić się tym tempem wzrostu. Uważamy jednak, że warto sięgnąć po dodatkowy zastrzyk gotówki, aby rozwijać się jeszcze szybciej. Tym bardziej, że biznes osiągnął już ten etap, kiedy wychodzi z fazy potencjału a wkracza w fazę realnego, udowadnianego zysku. Inwestorzy mogą zobaczyć, że jest to opłacalna inwestycja – wyjaśniają założyciele internetowego supermarketu, Jan Tkaczow oraz Piotr Wasilewski. Dzięki sprzedaży akcji Fresh24.pl zyska dodatkowe środki na jeszcze szybszy rozwój, z kolei dla giełdowych inwestorów jest to szansa na wzbogacenie portfela o akcje spółki z prężnie rozwijającego się sektora e-commerce.

Według szacunków Fresh24.pl, rynek e-grocery w Polsce w ciągu następnych 5 lat powinien wzrosnąć do poziomu minimum 450 milionów zł. – maksimum 1,7 miliarda zł. Przy dość konserwatywnym założeniu średniorocznej stopy wzrostu e-grocery na poziomie 20 proc. i wartości rynku w roku 2009 na poziomie 150 milionów zł., segment ten osiągnąłby w roku 2014 wielkość około 450 mln zł. Przy założeniu, że po 7 latach działalności na polskim rynku udział e-grocery w wartości sprzedaży detalicznej wyniesie 0,7 proc. (czyli o 0,3 pp mniej niż w USA w roku 2007) i wartość sprzedaży detalicznej będzie rosnąć w średniorocznym tempie 2 proc., to branża e-grocery w roku 2014 osiągnęłaby poziom ponad 1,7 miliarda zł.