Celem wspólnych działań ma być przygotowanie dekalogu dla konsumenta i sprzedawcy oraz opublikowanie jego głównych założeń na stronach internetowych obu organizacji.

– Działania prokonsumenckie są dla członków zrzeszonych w ramach POHiD jednym z najistotniejszych obszarów aktywności. A działania biznesowe idą w parze z odpowiedzialnością społeczną firm, co przenosi się na wiele projektów naszej organizacji – mówi Renata Juszkiewicz, prezes POHiD. – Jest to naturalna konsekwencja przekonania, że handel nowoczesny wywiera ogromny i wielostronny wpływ na swoje otoczenie ekonomiczne, społeczne i kulturowe, zmieniając się także w tej relacji – dodaje, wyjaśniając powody zainicjowania współpracy stron.

W styczniu 2011 roku prezes POHiD Renata Juszkiewicz objęła przewodnictwo Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnej Konsumpcji, działającej w Ministerstwie Gospodarki.

POHiD jest związkiem pracodawców zrzeszającym firmy detaliczne i dystrybucyjne. Za swój cel nadrzędny uważa reprezentacje interesów swych członków wobec organów władzy publicznej oraz innych organizacji reprezentujących środowiska gospodarcze i konsumenckie. Działa na rzecz ochrony wolnej konkurencji i swobodnego dostępu do rynku wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce.