– Hadley z powodzeniem rozwinął naszą firmę w okresie spowolnienia gospodarczego na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej, za które odpowiadał do tej pory. Jesteśmy przekonani, że z równie dużym zapałem i zaangażowaniem przekuje działania pozostałych biur w regionie Nowej Europy w sukces, z korzyścią dla klientów, którzy uzyskają dostęp do usług o najwyższej jakości i ujednoliconym wysokim standardzie w całym regionie – powiedział Chris McLernon, dyrektor generalny Colliers International na region EMEA. – Zaangażowanie Hadleya we współpracę z klientami, a także jego pełne pasji podejście do rynku nieruchomości sprawiły, że wybór kandydata na to nowoutworzone stanowisko był praktycznie oczywisty – dodał.

Awans Hadleya Deana wpisuje się w nową strategię Colliers International, obejmującą połączenie wszystkich spółek zależnych w jeden podmiot, odświeżenie logo firmy, a także wprowadzenie wielu znaczących usprawnień zmierzających do integracji działalności firmy w całej Europie.

Hadley dołączył do zespołu Colliers International w Polsce w roku 2001 jako dyrektor zarządzający, odpowiedzialny również za Dział Powierzchni Magazynowych. W roku 2005 awansował na stanowisko Partnera Zarządzającego firmą na Polskę, a trzy lata później, w 2008 r. – na stanowisko Partnera Zarządzającego na cały Region Europy Centralnej i Wschodniej. Pod jego kierownictwem w 2009 roku Colliers International został uhonorowany przez CEE Quality Awards Forum tytułem Najlepszej Agencji w Regionie Europy Centralnej i Wschodniej w kategorii rynki kapitałowe oraz rynki magazynowe.