Wielkość sprzedaży Grupy Carrefour w 2010 roku osiągnęła 101 mld euro. Oznacza to wzrost względem poprzedniego roku o 5,8 proc. (biorąc pod uwagę aktualny kurs wymiany walut), a o 2,5 proc. po stałym kursie. Uwzgledniając ceny paliw wynik spada do 92,7 mld euro. IV kwartał minionego roku Grupa Carrefour zakończyła wynikiem 27,1 mld euro, co stanowi wzrost o 5,1 proc. po aktualnym kursie wymiany walut.

Na rynku polskim w całym minionym roku wielkość sprzedaży sieci Carrefour osiągnęła wartość 2,27 mld euro. Daje to wzrost o w 11,4 proc. po aktualny cenach walut (3,1 proc. po stałym kursie) w porównaniu do 2009 roku, kiedy to firma zarobiła 2,045 mld euro.

W IV kwartale 2010 r.w Polsce Grupa Carrefour zarobiła 662 mln euro (sprzedaż skonsolidowana). W zeszłym roku wynik był o prawie 37 mln mniejszy i wyniósł 625 mln euro. Według danych Carrefour to wzrost wzgłedem ubiegłego roku o 5,8 proc. przy obecnym kursie, a 0,7 proc. po stałym kursie walut.

Lars Olofsson, CEO Grupy Carrefour, powiedział, że 2010 rok był dla sieci rokiem kontrastów. Z jednej strony firma osiągnęła duży wzrost sprzedaży na rynkach wschodzących: w Polsce, Belgii i na Tajwanie, z drugiej jednak strony, na jej wynikach finansowych zaważyły wysokie koszty jednorazowe.