Biorąc pod uwagę zysk netto przed opodatkowaniem, to w całej grupie Tesco oszacowany został on na 3,4 mld funtów i był o ponad 10 proc. wyższy niż w roku 2009. Dochód Tesco wyłączając podatek VAT wyniósł prawie 57 mld funtów, zaś w roku 2009 był on o ponad 3 mld funtów mniejszy.

Największa sprzedaż, która wyniosła w 2010 roku – 42 mld funtów odnotowana została w Wielkiej Brytanii, dzie Tesco ma jak najwięcej lokalizacji. Kolejny rynkiem, gdzie Tesco miało bardzo dobre wyniki sprzedażowe była Europa – 10 mld funtów. W dalszej kolejności uplasował się region azjatycki – ponad 9 mld funtów. Wyniki sprzedaży zagwarantował także rynek Stanów Zjednoczonych – 0,4 mld funtów oraz sprzedaż banku Tesco – 0,9 mld funtów. Obecnie grupa Tesco zatrudnia 472 tysiące osób w 4811 sklepach w czternastu krajach na całym świcie.

– Tegoroczne wyniki są bardzo zadowalające dla grupy Tesco. Pomimo kryzysu oraz różnych innych uwarunkowań możemy osiągać stały wzrost oraz realizować naszą długoletnią strategię. Rynek międzynarodowy rozwija się w sposób zadowalający i realizuje zakładane plany. W roku 2010 sprzedaż na rynku międzynarodowym wyniosła 19,4 mld funtów i zarazem wzrosła o 8,8 proc. -poinformował Terry Leahy, dyrektor wykonawczy grupy Tesco.

 

R E K L A M A 

XII SHOPPING CENTER FORUM & AWARDS 2011

3 lutego 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Ostatnia, wrześniowa edycja zgromadziła rekordową liczbę 305 uczestników oraz wielu prestiżowych sponsorów i wystawców.

Zapraszamy do udziału !