Właścicielem spółki GTC Real Estate Holding, która zamierza zbyć akcje GTC SA, jest firma Kardan N.V. Pozyskane ze sprzedaży fundusze zamierza ona wykorzystać na poprawę elastyczności finansowej. Zobowiązała się także, że pozostałe 28 proc. akcji nie zostanie sprzedanych przez okres 15 miesięcy.
Księgę popytu ma poprowadzić Morgan Stanley. Globalnymi menedżerami będą natomiast: Ipopema Securities, KBC Securities i UniCredit CAIB Poland.

Spółka deweloperska Globe Trade Centre SA na liście zrealizowanych projektów handlowych ma: Galerię Mokotów w Warszawie, Galerię Kazimierz w Krakowie oraz Galerię Jurajską w Częstochowie. W portfolio GTC znajduje się także Avenue Mall w Zagrzebiu oraz trzy centra handlowe w średniej wielkości miastach w Rumunii. GTC kontynuuje też budowę centrów handlowo-rozrywkowych w Bułgarii, Chorwacji, Czechach i Rumunii.

W III kwartale 2010 roku łączne przychody operacyjne GTC wzrosły rok do roku o 10 proc. do 37 mln euro, głównie dzięki 39-proc. wzrostowi przychodów z wynajmu, które wyniosły 31 mln euro. Wzrost przychodów z wynajmu został częściowo zniwelowany przez niższe przychody ze sprzedaży mieszkań, które w III kwartale 2010 roku wyniosły 6 mln euro (wobec 11 mln euro rok wcześniej), co wynikało z mniejszej liczby apartamentów i domów przeznaczonych do sprzedaży. Zysk z działalności kontynuowanej wzrósł znacząco do 21 mln euro, podczas gdy w tym samym okresie 2009 spółka zanotowała 30 mln euro straty.

 

R E K L A M A 

XII SHOPPING CENTER FORUM & AWARDS 2011

3 lutego 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Ostatnia, wrześniowa edycja zgromadziła rekordową liczbę 305 uczestników oraz wielu prestiżowych sponsorów i wystawców.

Swój udział zgłosiło już ponad 213 osób reprezentujących 122 firmy.

Zapraszamy do udziału !