Głównym motywem korzystania z outsourcingu jest obniżenie i kontrola kosztów operacyjnych. Co więcej, w ponad połowie przebadanych firm handlowych udział wydatków na outsourcing waha się w przedziale 10-20 proc. kosztów operacyjnych.

Przedsiębiorstwa handlowe wykorzystują potencjał outsourcingu, współpracując w tym zakresie z firmami zewnętrznymi. Najczęściej outsourcują procesy związane ze szkoleniami i usługami transportowymi. Ponadto aż połowa przedsiębiorstw zleca na zewnątrz obsługę nieruchomości, sprzedaży i marketingu.

Firmy handlowe coraz częściej współpracują w ramach outsourcingu z innymi firmami zajmującymi się zarządzaniem czystością – mówi Andrzej Smółko, prezes CWS-boco Polska. Są to usługi związane ze sprzątaniem, jak również wynajmem urządzeń higieny. Jak wynika z badań, 40 proc. przedsiębiorstw z sektora handlowego korzysta z usług czystości, a 10 proc. wynajmuje wyposażenie do toalet.

Dla większości firm handlowych głównym motywem korzystania z outsourcingu jest obniżenie i kontrola kosztów operacyjnych. Dla 65 proc. badanych ważna jest możliwość koncentracji na podstawowej działalności zarobkowej. Natomiast trzeci motyw korzystania z usług firm zewnętrznych to uzyskanie dostępu do zasobów, których nie posiada organizacja, co deklaruje 60 proc. przebadanych firm. 
 

 

R E K L A M A 

XII SHOPPING CENTER FORUM & AWARDS 2011

3 lutego 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Ostatnia, wrześniowa edycja zgromadziła rekordową liczbę 305 uczestników oraz wielu prestiżowych sponsorów i wystawców.

Swój udział zgłosiło już ponad 213 osób reprezentujących 122 firmy.

Zapraszamy do udziału !