Nowy koncept łączy dwie marki w jednym lokalu

Banki te po upadku Lehman Brothers wróciły do finansowania gotowych nieruchomości. Stąd mniejszy strumień kredytów na projekty budowlane. Strategia Pekao SA była zupełnie inna. My finansowaliśmy budowy, a kredytowanie centrów handlowych było poszukiwanym przez nas produktem. Jesteśmy dumni, że z naszych kredytów w okresie kryzysu powstały takie projekty jak: Malta, Agora Bytom czy budowana obecnie Alfa Grudziądz i Galeria Katowicka. Centra handlowe są dla Pekao SA atrakcyjnym produktem.

Wszelkie wskaźniki pokazują, że konsumpcji w Polsce nie dotknęło tak duże spowolnienie, jakie obserwujemy na rynkach europejskich czy amerykańskim. Po krótkim i niewielkim zachwianiu na początku 2009 roku, spowodowanym zresztą czynnikami zewnętrznymi, sektor wrócił do równowagi. Wszystkie projekty handlowe, które finansujemy wykazują wyniki lepsze od zakładanych. Z moich doświadczeń ostatnich dwóch lat wynika, że projekty centrów handlowych osiągają lepsze wyniki, niż projekty biurowe czy magazynowe.

Centrum handlowe jest platformą docierania do klientów, generowania obrotów dla najemców, aktywnym przedsiębiorstwem, a nie bierną inwestycją kapitałową, od której można przez wiele lat odcinać kupony. Wymaga ono dobrej znajomości handlowego rzemiosła ze strony administratora i dewelopera. Dlatego najważniejsze dla naszego banku jest to, z kim realizujemy transakcję. Wymagane jest potwierdzone doświadczenie, przekonywująca koncepcja centrum i kapitał. Te trzy elementy znajdują odzwierciedlenie we wszystkich aspektach funkcjonowania centrum: w jego pozycjonowaniu, w strefie oddziaływania, przewadze konkurencyjnej wobec innych obiektów w okolicy, układzie architektonicznym i docelowej grupie najemców.

Bardzo ważny jest też wybrany wykonawca – musimy mieć zaufanie, że będzie w stanie zrealizować skomplikowany obiekt budowlany w odpowiednich terminach i wymaganej jakości. Oczywiście interesuje nas sytuacja finansowa wszystkich podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie. Siła finansowa poszczególnych partnerów pozwala na większą elastyczność w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Każda zawierana przez nas transakcja jest oceniana indywidualnie. Zazwyczaj prosimy o 30-35 proc. wkładu własnego i wymagamy komercjalizacji na poziomie 60 proc. przed wypłatą pierwszej transzy kredytu budowlanego. Oczekujemy również realizacji projektu w spółce celowej z udziałem generalnego wykonawcy, niepowiązanego z inwestorem, żądamy osiągnięcia wskaźników pokrycia długu na etapie kredytu inwestycyjnego w przedziale 1,3-1,4. Ale w rzeczywistości każdy z tych elementów może być różnie definiowany i modyfikowany w czasie negocjacji.

Stosunkowo łatwo jest uzyskać finansowania na gotowy, w pełni wynajęty projekt w dużym mieście. Trudniej o mniejsze miasta czy projekty w budowie. Zwiększyły się oczekiwania wielkości wkładu własnego, parametry finansowe projektów, w stosunku do 2007 roku wzrosły oczekiwane stopy zwrotu, powodując spadek wartości. Dobry inwestor lub deweloper prędzej czy później kredytowanie uzyska, słabsi bez doświadczenia, z zaangażowaniem w nieudane projekty, będą mieli ogromne trudności z dostępem do kredytu.

 

R E K L A M A 

XII SHOPPING CENTER FORUM & AWARDS 2011

3 lutego 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Ostatnia, wrześniowa edycja zgromadziła rekordową liczbę 305 uczestników oraz wielu prestiżowych sponsorów i wystawców.

Swój udział zgłosiło już ponad 280 osób reprezentujących 143 firmy.

Zapraszamy do udziału !