Dominujący wpływ na  wyniki Redanu miała sieć dyskontowa Textilmarket. W jej sklepach jest obecnie realizowana ponad połowa sprzedaży Grupy. Poziom przychodów Textilmarket wypracowany w 2010 roku zwiększył się o 19 proc. względem roku poprzedniego i wyniósł 170 mln zł.

W 2010 roku modowy sektor działalności Redanu odnotował 5 proc. wzrost sprzedaży, która wyniosła 138 mln zł. Przychody tego sektora za granicą zwiększyły się względem 2009 roku o 41 proc. i wyniosły 12 mln zł. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (tzn. takich, które działały w poszczególnych miesiącach zarówno w 2009, jak i 2010 roku) w sektorze dyskontowym wzrosła o 3 proc., natomiast w sektorze modowym o 8 proc. – Wzrosty sprzedaży w sklepach porównywalnych – w nadal nie łatwym 2010 roku – cieszą nas szczególnie, gdyż są dobrą wskazówką na przyszłość. Zamierzamy kontynuować tą tendencję – podaje Bogusz Kruszyński, nowy prezes Zarządu Redan SA.

W 2011 roku Zarząd Grupy Redan zakłada osiągnięcie sprzedaży na poziomie ponad 416 mln zł, a w 2012 roku między 508 a 540 mln zł. Spodziewany skonsolidowany zysk netto wyniesie odpowiednio 14 mln zł w 2011 roku i pomiędzy 21 a 26 mln zł w roku kolejnym.

– W latach 2011-2012 będziemy równomiernie kontynuować rozwój na obu naszych obszarach działalności: na rynku dyskontowym poprzez sieć Textilmarket oraz na rynku modowym wzmacniając nasze marki Top Secret, Troll i Drywash – kontynuuje Kruszyński.

Redan zakłada utrzymanie dynamicznego rozwoju sieci Textilmarket. Na koniec bieżącego roku planowane jest posiadanie 265 sklepów.

Rozwój rynku modowego w latach 2011-2012 opierać się będzie przede wszystkim o sprzedaż w multibrandowych sklepach Top Secret&Friends w Polsce i na rynkach zagranicznych: na Ukrainie, na Białorusi oraz w Rosji. Grupa będzie się koncentrować na dalszym rozwoju sieci sprzedaży, zarówno sklepów własnych (z 61 w 2010 roku do 68 w 2011 roku), jak i franczyzowych (z 144 w 2010 roku na 158 w 2011 roku). 

 

R E K L A M A 

XII SHOPPING CENTER FORUM & AWARDS 2011

3 lutego 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Ostatnia, wrześniowa edycja zgromadziła rekordową liczbę 305 uczestników oraz wielu prestiżowych sponsorów i wystawców.

Swój udział zgłosiło już ponad 280 osób reprezentujących 143 firmy.

Zapraszamy do udziału !