Monika Rakowicz w trakcie swojej prezentacji przedstawi cele analizy i zaprezentuje badane parametry współpracy zarządców z najemcami, ujęte w obszarach, takich jak: proces deweloperski, komercjalizacja, zarządzanie obiektem, działalność marketingowa galerii i satysfakcja handlowa najemców. Zaprezentowana zostanie również sama lista najlepszych centrów handlowych w Polsce.

Wszystko to już 3 lutego 2011 roku w warszawskim hotelu Hilton.

Monika Rakowicz to absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych i Wydziału nauk Społecznych. Posiada 11-letnie doświadczenie badawcze w różnych dziedzinach. Od początku pracy w badaniach związana jest z firmą TNS Pentor. Obecnie kieruje jednym z zespołów badawczych. Specjalizuje się w konsumenckich badaniach sieci handlowych, w badaniach shopperowych, a także w badaniach marki, badaniach typu U&A, badaniach nowoczesnych nośników oraz w badaniach komunikacji i reklamy.

 

R E K L A M A 

XII SHOPPING CENTER FORUM & AWARDS 2011

3 lutego 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Ostatnia, wrześniowa edycja zgromadziła rekordową liczbę 305 uczestników oraz wielu prestiżowych sponsorów i wystawców.

Swój udział zgłosiło już ponad 280 osób reprezentujących 143 firmy.

Zapraszamy do udziału !