Jak informuje Polska Rada Centrów Handlowych, najprawdopodobniej między 2 a 8 lutego 2011 roku odbędą się warsztaty z wybranymi reprezentantami najemców i wynajmujących, których rolą i zadaniem będzie wypracowanie finalnego brzemienia i zapisów Kodeksu Praktyk.

Przygotowywany Kodeks ma stanowić zbiór praktyk i najlepszych procedur postępowania w relacjach między najemcami i wynajmującymi zrzeszonymi w PRCH. – W listopadzie 2009 roku Polska Rada Centrów Handlowych zainspirowała grupę najemców szukających dialogu z wynajmującymi do rozpoczęcia warsztatów pod nazwą Klub Najemcy PRCH. Uczestnicy warsztatów postawili sobie za cel stworzenie klimatu sprzyjającego prowadzeniu merytorycznej dyskusji wśród wszystkich graczy na rynku oraz wypracowanie zbioru „Dobrych Praktyk” – czytamy we wprowadzeniu do projektu.

 

R E K L A M A 

XII SHOPPING CENTER FORUM & AWARDS 2011

3 lutego 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Ostatnia, wrześniowa edycja zgromadziła rekordową liczbę 305 uczestników oraz wielu prestiżowych sponsorów i wystawców.

Swój udział zgłosiło już ponad 280 osób reprezentujących 143 firmy.

Zapraszamy do udziału !