Cena emisyjna papierów serii G wynosi 0,80 zł. Emisja umożliwi spółce wywiązanie się z układu, jaki zawarła ona z wierzycielami.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy poinformowało także, że spółka zaoferuje 7,5 mln akcji Mirosławowi Misztalowi, a po 2,5 mln spółkom: MW Inwestycja oraz Invest.

Spółka akcyjna Monnari Trade powstała w 2000 r., ale historia marki Monnari sięga 1998 roku, kiedy działalność była prowadzona w formie spółki cywilnej. W lipcu 2006 roku Monnari Trade SA zakupiła znak towarowy Pabia. Od grudnia 2006 r. notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od 2007 r. spółka rozpoczęła proces budowy Grupy Kapitałowej. W styczniu 2007 r. nabyła 51 proc. kapitału zakładowego w spółce Molton sp. z o.o., a w sierpniu 2007 r. utworzone zostały dwie spółki zagraniczne: na terenie Federacji Rosyjskiej – OOO MOD i na terenie Niemiec – Mattoni AG.

Kłopoty firmy zaczęły się na koniec 2008 roku, wraz z nadejściem kryzysu. Przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość. W lipcu 2009 roku zarząd spółki podjął decyzję o czasowym zaprzestaniu tworzenia kolekcji pod marką Pabia oraz zamknięciu salonów działających pod tą marką. Powyższa decyzja była częścią planu restrukturyzacji.

W styczniu 2011 prezes zarządu Monnari Trade SA – Miroslaw Misztal poinformował w imieniu spółki, że Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie dotyczące zakończenia postępowania upadłościowego względem firmy. Postanowienie jest prawomocne od 8 grudnia 2010 r.
 

 

R E K L A M A 

XII SHOPPING CENTER FORUM & AWARDS 2011

3 lutego 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Ostatnia, wrześniowa edycja zgromadziła rekordową liczbę 305 uczestników oraz wielu prestiżowych sponsorów i wystawców.

Swój udział zgłosiło już ponad 315 osób reprezentujących 157 firm.

Zapraszamy do udziału !