Dzięki zmianom klienci otrzymają pełną informację m.in. o etapach składania zamówienia oraz będą mogli zweryfikować i poprawić dane jeszcze przed ich ostateczną wysyłką. Zmiany przygotowywane w założeniach do projektu nowelizacji ustawy będą dotyczyły m.in. przedsiębiorców prowadzących handel w internecie.

Usługodawca świadczący usługi przez internet będzie musiał udostępnić swoim klientom takie możliwości, które będą pozwalały im na sprawdzenie, czy dane podawane podczas składania zamówienia są poprawne, a także na ich korektę przed ich ostatecznym wysłaniem. Dzięki temu klient będzie mógł zweryfikować swoje zamówienie składane przez internet przed ich ostateczną wysyłką. Będzie to wyglądało w ten sposób, że na stronie internetowej po wybraniu interesującego produktu oraz podaniu danych niezbędnych do zawarcia umowy (np. ilości zamawianego towaru), klient będzie miał możliwość ostatecznego zweryfikowania poprawności złożonego zamówienia jak i podanych danych, przed ostateczną wysyłką zamówienia. Większość usługodawców oferujących swoje produkty w internecie już teraz stosuje takie narzędzia składania zamówienia oraz informuje o tym swoich klientów, choć nie ma takiego obowiązku. Po zmianach sprzedający będzie miał obowiązek informowania swoich klientów m.in. o etapach składania zamówienia oraz o możliwości zweryfikowania i poprawienia danych przed ich ostateczną wysyłką.

Projekt zwraca uwagę na powszechne niedostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niewidomych i słabowidzących. Osoby te nie mogą w pełni korzystać ze świadczonych tą drogą usług z powodu nieprawidłowo skonstruowanych stron internetowych. Aby zapobiegać zjawisku wykluczenia cyfrowego tych osób, w projektowanej nowelizacji ustawy powinno znaleźć się zalecenie dla usługodawcy aby przystosował strony internetowe pod kątem osób niepełnosprawnych.

W założeniach uwzględniono także obowiązki usługodawcy związane z informacją handlową. Uregulują one kwestie niechcianych wiadomości e-mail lub sms/mms. Firma przesyłająca swoje oferty handlowe będzie miała obowiązek podawania nazwy podmiotu organizującego w jego imieniu konkurs lub loterię. Klient otrzymujący informację handlową uzyska jednocześnie dane nie tylko o firmie, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana (jak to ma miejsce w chwili obecnej), ale również o firmie, która bezpośrednio rozpowszechnia informacje handlowe. Chodzi o takie sytuacje, kiedy jeden usługodawca promuje się poprzez konkurs czy loterię, których organizacją i prowadzeniem zajmuje się inny podmiot, który wysyła informacje handlowe (np. w postaci wiadomości e-mail lub sms/mms) zachęcające do wzięcia udziału w konkursie. W informacji handlowej będzie zawarta informacja, w jaki sposób można odmówić dalszego otrzymywania niechcianej informacji handlowej. W tej chwili brak jest danych o tym komu i jak wysyłać oświadczenie o braku takiej zgody.

W trakcie konsultacji społecznych zaproponowano także, by w projekcie nowelizacji znalazły się przepisy porządkujące regulacje w zakresie ochrony danych osobowych.

 

R E K L A M A 

XII SHOPPING CENTER FORUM & AWARDS 2011

3 lutego 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Ostatnia, wrześniowa edycja zgromadziła rekordową liczbę 305 uczestników oraz wielu prestiżowych sponsorów i wystawców.

Swój udział zgłosiło już ponad 315 osób reprezentujących 157 firm.

Zapraszamy do udziału !