Aneta Cichla, [email protected]
Poziom automatyzacji nowoczesnych obiektów handlowych jest bardzo wysoki. Deweloperzy oraz zarządcy wdrażają najnowsze rozwiązania technologiczne, które pomagają usprawnić funkcjonowanie centrów handlowych i dodatkowo optymalizować koszty. Przy tak dużym zaawansowaniu technologicznym niezbędne stają się centralne systemy nadzorujące tzw. systemy BMS (Building Management Systems). Pozwalają one zintegrować pomniejsze instalacje tak, aby można było sterować nimi poprzez jedną nadrzędną platformę programową.

Trzy grupy rozwiązań
Na technologię inteligentnego budynku składają się trzy grupy rozwiązań. Pierwsza dotyczy instalacji elektrycznej, obejmującej zasilanie, także awaryjne. Powinna umożliwiać kontrolę mocy oraz pomiary i rozliczanie kosztów zużycia energii, włącznie z monitorowaniem realizacji umowy z dostawcą. Drugą część stanowią instalacje niskoprądowe, do których należą systemy kontroli dostępu i wszelkie instalacje alarmowe, które strzegą bezpieczeństwa użytkowników. Trzecim potężnym składnikiem inteligencji budynku jest automatyka w zakresie instalacji technicznych, umożliwiająca sterowanie wentylacją, klimatyzacją i zasilaniem, a także pomiar i optymalizację zużycia mediów. Dzięki tym trzem grupom można kontrolować oraz raportować takie elementy jak: sieć teleinformatyczną, system oświetleniowy wewnętrzny i zewnętrzny, system grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny, system przeciwpożarowy, przeciwwłamaniowy, sieć alarmową i monitoring, system kontroli dostępu, zliczania klientów i personalizacji.

Pełna kontrola
Możliwości są więc ogromne zarówno w zakresie ochrony i bezpieczeństwa obiektu, ale również w zakresie regulacji kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. W centrum handlowym Manufaktura zainstalowano m.in. oprogramowanie sterujące siecią grzewczą i wentylacyjną, system zarządzający oświetleniem oraz system parkingowy, który pozwala na zliczanie pojazdów w każdej kieszeni parkingu i na informowanie klientów o dostępnej ilości wolnych miejsc. – Mamy zainstalowany system BMS oparty na instalacji i oprogramowaniu firmy Honeywell. Umożliwia on pełną kontrolę urządzeń i systemów wentylacji, klimatyzacji i węzłów grzewczych. BMS pozwala też monitorować stan funkcjonowania pomp ciepła u najemców, zdalnie odczytywać zużycia wody u najemców i w częściach wspólnych, co znacznie ułatwia proces rozliczania. Taki system zarządzania pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej – mówi Dariusz Jańczyk, dyrektor techniczny Manufaktury. W warszawskich Złotych Tarasach zainstalowano z kolei system BMS zbudowany w oparciu o elementy dostarczone przez firmę TAC (obecnie Schneider) oraz program Andover Continuum. – Instalacje mechaniczne Złotych Tarasów, w których skład wchodzą: systemy wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania (w tym węzeł miejskiej sieci cieplnej), system chłodniczy z agregatami i wieżami chłodniczymi, wentylacja nadciśnieniowa klatek schodowych i korytarzy ewakuacyjnych, wentylacja oddymiająca, systemy tryskaczowy i hydrantowy, wodno-kanalizacyjny z stacją uzdatniania wody, paliwowy dla agregatów prądotwórczych i pomp p.poż. oraz system dostarczania gazu dla restauracji, pracują w trybie automatycznym – tłumaczy Sylwester Bany, Technical & Operational Manager w centrum handlowym Złote Tarasy.

Znaczne oszczędności
Producenci i dystrybutorzy podkreślają, że informatyczne centra zarządzające to podstawa nowoczesnych systemów technologicznych. Pomagają usprawnić kierowanie całą automatyką budynku i osiągnąć znaczne oszczędności, zwiększają poziom komfortu obiektu, a przez to zadowolenia jego użytkowników, właścicieli i zarządców. – System inteligentnego budynku dzięki informacjom pochodzącym z różnych jego elementów, reaguje na zmiany środowiskowe wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji – twierdzi Daniel Miłosz, dyrektor Działu Wsparcia Technicznego, Pion Technologii Inteligentnego Budynku w Qumak-Sekom SA. Podobną opinię mają także sami właściciele. – Generalnie systemy te służą minimalizowaniu kosztów zużywanych mediów, jak również wspomagają służby techniczne w szybkiej diagnostyce problemów. Dodatkowo bardzo ważną zaletą wybranego systemu jest szczegółowe informowanie o stanach awaryjnych instalacji i urządzeń, co w efekcie bardzo skraca czas reakcji służb technicznych – podkreśla Dariusz Jańczyk. W dużych obiektach czy kompleksach handlowo-usługowych takie narzędzie to podstawa. – BMS ma ogromne znaczenie praktyczne. Bez niego praca centrum wypełnionego skomplikowanymi systemami byłaby niemożliwa – komentuje Sylwester Bany. Zalety systemu BMS zauważa także wicedyrektor centrum handlowego Copernicus w Toruniu, Katarzyna Rak-Burblis. – BMS zainstalowany w naszym obiekcie ułatwia racjonalne użytkowanie energii elektrycznej, dobrą eksploatację urządzeń i bieżące monitorowanie ich działania – wylicza.

Kompleksowe rozwiązania
Nowoczesny obiekt handlowy wymaga zaawansowanych rozwiązań w zakresie jego zarządzania. Inwestycja w powierzchnię handlową to ogromne przedsięwzięcie deweloperskie i wyzwanie dla usługodawców oferujących nowoczesne systemy sterowania infrastrukturą takiego obiektu. Właściciele i zarządcy mają szeroki wybór ofert związanych z dostarczeniem i realizacją podobnych usług. Standardowa oferta przeznaczona dla centrum handlowego uwzględnia system BMS nadzorujący przede wszystkim instalacje elektryczne oraz elementy zabezpieczenia budynku. Chodzi tu o sterowanie rozdzielnicami elektrycznymi, oświetleniem, węzłami grzewczymi, a także monitorowanie systemu przeciwpożarowego i sygnalizację włamania. Zwykle firmy proponują również platformę, która pozwala rozliczać najemców z kosztów zużycia mediów, rejestruje czas pracy lub kontroluje wjazdy do garaży. Najwięksi rynkowi gracze zajmujący się automatyką budynków proponują kompleksowe rozwiązania. Jak twierdzi Michał Wyżlic, kierownik Zespołu Systemów Automatyki w Asseco Poland, jego firma jest w stanie przygotować całościowy projekt układu automatyki dla wszystkich systemów technicznych. Realizacja obejmuje stworzenie oprogramowania dla konkretnego obiektu, montaż, obserwację działania systemu i jego dostrajanie, a także opiekę posprzedażną. Taką informację można otrzymać również od innych usługodawców, co świadczy o wysokim poziomie oferty rynkowej w tym zakresie. Firmy Sabur czy Qumak-Sekom SA również zajmują się projektem począwszy od doradztwa poprzez projektowanie, instalację, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Usługodawcy przeprowadzają także szkolenia z obsługi systemu dla pracowników klienta.

Postęp technologiczny
Postęp technologiczny jest szczególnie widoczny w systemach automatyki budynków. Jeszcze kilka lat temu określenie „inteligentny budynek” budziło zdziwienie i niedowierzanie. Dzisiaj to podstawa nowoczesnego budownictwa i wymóg stawiany obiektom handlowym, kulturalnym czy rozrywkowym. Sektor automatyki ciągle rozwija się dynamicznie. Obecnie można zaobserwować wzrost ilości parametrów, które trafiają do systemu BMS. W związku z tym rosną wymagania względem sprzętu oraz jego operatorów. Według ekspertów przyniesie to wiele korzyści właścicielom i zarządcom. – Po pierwsze, do obsługi obiektu potrzeba mniej osób. Po drugie, rosną możliwości analizy zużycia mediów: energii, wody, gazu. Jeżeli mamy dobrze oprogramowany budynek, to uzyskujemy nie tylko informację o zużyciu mediów, ale i o rozkładzie tego zużycia. Można wówczas ograniczać koszty mediów lub precyzyjnie rozliczać najemców. Dodatkowo jest to narzędzie kontroli, czy dany najemca nie działa na zasadzie pirackiej – mówi Michał Wyżlic. Branża automatyki budynkowej reaguje także na aktualne trendy i potrzeby klientów. Obecnie producenci oprogramowania starają się skupiać na udoskonalaniu komunikacji pomiędzy systemem a jego użytkownikiem. Wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych, takich jak sterowanie programem przy pomocy telefonu komórkowego oraz internetu, usprawni kontrolę wszystkich instalacji i skróci czas reakcji na zdarzenia alarmowe lub awaryjne. Dużą wagę przywiązuje się także do optymalizacji systemów odpowiedzialnych za oszczędzanie energii. – Dziś automatyczne wyłączanie urządzeń w przypadku, kiedy nie są one wykorzystywane, jest już niewystarczające. System musi sam przewidywać zmiany i dostosowywać się do nich, tak aby zapewnić maksymalne oszczędności w tym zakresie – przekonuje Daniel Miłosz. System automatyki to nie tylko sterowanie i monitorowanie, ale również częściowe zarządzanie nieruchomością i obsługa najemców, dlatego firmy starają się zintegrować system BMS z funkcjami rozliczania i fakturowania najemców.

Ważny składnik infrastruktury centrum handlowego
Wiele firm zapewnia, że ich oprogramowanie jest dostosowane do tempa rozwoju nowoczesnych technologii. – Dbamy o to, żeby zaprojektowane przez nas systemy spełniały nie tylko obecne, ale i przyszłe oczekiwania administratorów budynków, a więc dysponowały odpowiednim potencjałem rozwojowym – dodaje Adam Lizończyk, dyrektor techniczny Pionu Automatyki Budynków i Data Center Asseco Poland.
Systemy BMS stanowią ważny składnik infrastruktury centrum handlowego. Automatyka budynkowa posiada wiele zalet, szczególnie ważnych dla tak dużych obiektów. Skoro już dziś posiadamy rozwiązania wygodne i nowoczesne, z uśmiechem można pomyśleć o tym, jak będą rozwijać się centra handlowe w przyszłości.