Sven-Torsten Kain, członek zarządu, BRE Bank Hipoteczny

Działanie 8.2 stanowi szansę dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, chcących zwiększyć efektywność współpracy ze swoimi partnerami.

W przypadku sieci sklepów systemy B2B sprawdzają się szczególnie jako narzędzia usprawniające przepływ informacji i towarów pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Umożliwiają także współpracę pomiędzy franczyzobiorcami, dostawcami i firmami logistycznymi. Przykładowo, franczyzobiorca zgłasza zapotrzebowanie na dane produkty, zamówienie trafia do dostawcy, a jest realizowane przez firmę logistyczną. Całość obsługiwana jest przez jeden system, który na bieżąco śledzi status zamówienia.
Analogicznie, system B2B może służyć zarządzaniu procesem otwierania nowych oddziałów jako platforma umożliwiająca koordynację działań kilku zaangażowanych w projekt podmiotów.

W przypadku centrów handlowych, system B2B może usprawniać współpracę z najemcami i firmami obsługującymi galerie, chociażby poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i rozwiązań wspierających zarządzanie relacjami z kontrahentami. Oczywiście w przypadku każdego wdrożenia zakres wymiany danych może być różny, począwszy od udostępnienia online katalogu produktów, a skończywszy na integracji systemów ERP dostawców, dystrybutora i sklepów.

W przypadku zgłoszonego projektu, tzw. wydatki kwalifikowane objęte unijnym dofinansowaniem muszą mieścić się w przedziale między 20 tys. a 2 mln zł. 

W przeciwieństwie do roku ubiegłego, w którym odbył się tylko jeden nabór, w 2011 przewidziano dwie tury. Pierwsza szansa na dofinansowanie pojawi się już w kwietniu – zgłoszenia będzie można składać przez cały miesiąc. Kolejna okazja dopiero we wrześniu.