Iwona Potrykus oficjalnie poinformowała o swojej decyzji ostatniego dnia stycznia. Funkcję wiceprezesa zarządu Sfinks pełniła od 16 czerwca 2009 roku. – Iwona Potrykus złożyła rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ze względów osobistych, w tym zdrowotnych, natomiast pozostaje w spółce i będzie w dalszym ciągu odpowiedzialna za projekty gastronomiczne, raportując bezpośrednio do prezesa zarządu – mówi portalowi Retailnet.pl Mariola Krawiec-Rzeszotek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Dodaje jednak, że zgodnie ze statutem spółki, zarząd nie musi być uzupełniony o kolejną osobę i nie ma w tym zakresie żadnych planów.

Sfinks 31 stycznia poinformował także o zmianie głównego udziałowca jednego z wiodących akcjonariuszy spółki – OrsNet. – Sylwester Cacek sprzedał swoje udziały w spółce OrsNet Sławomirowi Pawłowskiemu, który jest obecnie jej jedynym udziałowcem i pośrednio stał się również właścicielem 17,29 proc. akcji Sfinks Polska. Cacek utrzymał cały pakiet bezpośrednio posiadanych przez niego akcji Sfinksa, który reprezentuje 21,26 proc. kapitału. Pośrednie zbycie przez niego akcji giełdowej spółki miało związek z brakiem możliwości wykonywania z nich prawa głosu. Obecnie wszystkie akcje Sfinksa będące własnością OrsNet uprawniają do głosowania na walnym zgromadzeniu – czytamy w informacji prasowej Sfinksa.

– Zmiana poziomu mojego pośredniego zaangażowania w Sfinksa jest wynikiem odsprzedaży udziałów w OrsNet drugiemu właścicielowi spółki, Sławomirowi Pawłowskiemu. Transakcja ta nie zmienia moich planów wobec Sfinksa, jestem w dalszym ciągu zainteresowany inwestowaniem w spółkę i jej rozwojem – zapewnia Cacek, członek rady nadzorczej Sfinks Polska.