Targi nieruchomości handlowych i inwestycji

W naszej ocenie jest to bardzo interesująca i atrakcyjna branża z uwagi na to, że sektor ten wciąż rozwija się w naszym kraju.

Na rynku inwestycyjnym są jednak różni inwestorzy i mają odmienne preferencje. Centra handlowe wymagają większej atencji i zaangażowania w zarządzanie. Oferują jednak atrakcyjniejszy potencjał zwrotu. Inwestorzy, którzy akceptują niższy zysk przy równoczesnym mniejszym obciążeniu zarządczym, mogą wybrać obiekty które są wynajęte przez pojedynczych najemców. Bezpieczeństwo produktów tego typu zależy w dużej mierze od indywidualnej oceny oraz oceny konkurencji i lokalizacji.

Każdy projekt oceniamy indywidualnie. Zwracamy uwagę na szereg elementów takich jak lokalizacja, konkurencja, podpisane umowy najmu, firma budowlana, doświadczenie dewelopera oraz jego siła finansowa. Nie jest to katalog zamknięty, gdyż każdy projekt charakteryzuje się innymi parametrami.

Deweloper starający się o środki na realizację inwestycji w naszym banku, powinien posiadać doświadczenie w branży, zaś sam projekt powinien być w znaczącym stopniu skomercjalizowany. Wymagany wkład własny to ok. 30-35 proc. Banki dokładniej analizują projekty i są mniej chętne aby brać na siebie szereg ryzyk. Powoduje to, że wymogi banku w stosunku do projektów są większe a czas potrzebny na uzyskanie finansowania dłuższy.