Galeria powstanie obok Tesco, Saturna i Obi

 Reasumując jesteśmy i byliśmy zawsze otwarci na finansowanie budowy najlepszych obiektów handlowych, prowadzonych przez doświadczonych deweloperów.

Ostatnie miesiące pokazały wzmożoną aktywność inwestycyjną w tym sektorze, co świadczy o rosnącym zaufaniu do inwestowania w produkt, jakim jest centrum handlowe. W Grupie ING w Polsce uważamy, że z biegiem czasu powinno pojawiać się coraz więcej transakcji kupna-sprzedaży nowoczesnych obiektów handlowych. Argumentami przeważającymi za tą tezą są stabilne poziomy sprzedaży detalicznej oraz podążający za nią popyt na nowe powierzchnie handlowe, który zaczyna się odbudowywać. Ponadto zwiększona aktywność inwestorów, która miała miejsce w ostatnim roku oraz brak w ofercie wystarczającej liczby atrakcyjnych obiektów handlowych przyczyniły się do spadku stóp kapitalizacji.
Obecne ich poziomy pozwalają na wystawienie przez deweloperów do sprzedaży najnowszych centrów handlowych, które były budowane w latach 2007-2010. Uwolniony z nich kapitał powinien poprawić płynność również w sektorze deweloperskim. W Grupie ING jesteśmy dobrej myśli, w pełni przygotowani na obsługę kolejnych klientów.

Rozpatrując potencjalny projekt deweloperski szczególną uwagę zwracamy na takie aspekty jak: analiza makro – lokalizacji, siły nabywczej lokalnej ludności, konkurencji oraz koncepcji projektu na tle rynku; analiza mikro – poziomu wynajęcia obiektu i jakości podpisanych umów najmu, architektury budynku i sposobu rozmieszczenia najemców i dostępności komunikacyjnej.

Bardzo ważne jest też dla nas prestiż i zaufanie do inwestora. Na znaczeniu zyskali deweloperzy budujący obiekty w najlepszych lokalizacjach, głównie w dużych miastach. Jednak i dla tych podmiotów banki obniżyły poziomy LTV i LTC przy rosnących wymaganiach odnośnie poziomu przednajmu i zaangażowania kapitału własnego. Wzrosły też marże. Widać również rosnący trend do rozbudowy istniejących obiektów. To stosunkowo bezpieczne rozwiązanie dla banków finansujących. Dlatego też inwestorzy mogą liczyć na lepsze warunki ofertowe dla finansowania tego typu inwestycji.

Na tle rynku posiadamy bardzo atrakcyjne warunki dla najlepszych projektów. Warto jednak zaznaczyć, że nikt już nie oczekuje powrotu kryteriów finansowych sprzed kryzysu.