W raporcie bieżącym ujawniono także informacje o wysokości przychodów ze sprzedaży detalicznej, które w styczniu br. wyniosły 36,4 mln zł i były niższe o 15,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

NG2 w pierwszym półroczu 2010 roku wypracował zysk netto w wysokości blisko 52,8 mln zł, czyli wyższy o niemal 49 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Natomiast przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 440,3 mln zł, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2009 roku.

Przychody ze sprzedaży za miesiąc grudzień 2010 roku ukształtowały się na poziomie 80,3 mln zł. Natomiast od stycznia do grudnia ubiegłego roku Grupa wypracowała przychody w wysokości 1,029 mld zł.

Grupa NG2 działa na rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jest znaczącym na polskim rynku producentem. Spółka NG2, z siedzibą w Polkowicach, jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 roku. Strategia dywersyfikacji marki znajduje odzwierciedlenie w trzech autonomicznych kanałach dystrybucji poprzez salony firmowe CCC, sklepy obuwnicze Boti oraz sieć butików Quazi.

Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku Grupa NG2 dysponowała siecią 703 placówek sklepowych, w tym: 267 salonów CCC, 41 salonów CCC w Republice Czeskiej, 48 butików Quazi, 222 sklepów Boti, salonów franczyzowych CCC 62 i 63 sklepów franczyzowych Boti. Spółka posiada łącznie 67 zarejestrowanych marek towarowych – najbardziej popularną marką sprzedawaną przez Grupę NG2 jest marka Lasocki.