W trakcie panelu poświęconego marketingowi centrum handlowego przedstawiono siedem zasad, które zostały wypracowane w czasie spotkań grupy specjalistów i praktyków. Za najważniejsze kwestie uznano:

1. Strategię – czyli plan działania w długiej perspektywie, rozpisany na kolejne kroki z jasnym określeniem celów
2. Win to win – czyli sztuka samoograniczenia
3. Konsekwencję – czyli odporność na partykularne interesy i doraźne oczekiwania
4. Odpowiedzialność – czyli każdy z uczestników rynku realizuje, w ramach wspólnej strategii, swoje zadania i jest z nich rozliczany
5. Badania – czyli plan działań marketingowych i ich ocena są na twardych danych
6. Profesjonalizm – czyli zakaz prowadzenia marketingu przez przypadkowe osoby
7. Razem z klientem – czyli nie tylko tenant mix

Każdą z zasad omówiła jedna z zaproszonych osób. Następnie wywiązała się dyskusja na temat zastosowania powyższych reguł w praktyce. Wszyscy paneliści zgodzili się ze stwierdzeniem, że podstawą rozpoczęcia działań marketingowych centrum handlowego jest zebranie najważniejszych informacji, od których uzależnione jest powodzenie galerii.

Prezentację na ten temat przedstawiły: Magdalena Zimna, dyrektor działu badań i analiz oraz Agnieszka Kowalewska, Project Manager GfK Polonia. Prelegentki skupiły się na sytuacji rynkowej, którą ukształtował niedawny kryzys gospodarczy. Zauważyły, że recesja zweryfikowała wiele projektów i zróżnicowała rynek centrów handlowych. Obecnie istnieją obiekty planowane, rozpoczęte, nowe, dojrzałe, ale i takie, które swój najlepszy czas mają już za sobą. Każda taka sytuacja wymaga innych decyzji biznesowych. Zarówno Magdalena Zimna, jak i Agnieszka Kowalewska zwróciły uwagę, że myślenia typu „jakoś to będzie” w takiej sytuacji nie wystarczy. Należy zebrać wszystkie potrzebne informacje tak, aby podjąć trafne i przede wszystkim efektywne działania marketingowe. Badania i analizy potrafią określić praktycznie każde pole funkcjonowania obiektu handlowego.

Istotna jest również ocena lojalności nabywców, skłonności do polecania oraz siły pozycjonowania. Wszystkie te informacje pozwolą na opracowanie rekomendacji do dalszych działań oraz zaplanowanie długofalowej strategii i dostosowanie odpowiedniej taktyki. Marketing centrum handlowego to niezwykle trudny obszar komunikacji, wymagający przygotowania i wiedzy. Rozmówcy podkreślali także, że udział w kształtowaniu wizerunku centrum handlowego powinni mieć wszyscy partnerzy biznesowi.