W grudniu zeszłego roku inwestor centrum handlowego Pasaż Victoria, firma Centrum Development & Investments, starał się o zgodę na rozpoczęcie rozbiórki Galerii Centrum, która funkcjonowała w tym miejscu przez wiele lat. Spółce nie udało się jednak przekonać do swoich planów wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Projekt w nowej wersji został przygotowany przez inwestora i Urząd Miejski w Lublinie. Powstała wspólna wersja, którą zaopiniować powinien teraz wojewódzki konserwator zabytków. Na wydanie decyzji ma on 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Bez pozytywnej opinii urzędnicy miejscy nie mogą wydać inwestorowi warunków zabudowy.

Centrum handlowo-usługowe Pasaż Victoria ma liczyć ok. 36 tys. mkw., z czego 19 tys. mkw. będzie stanowić powierzchnia handlowa. Ze względu na charakter okolicznej zabudowy, wysokość obiektu nie może przekroczyć 24 m. Projekt zakłada powstanie zarówno kondygnacji podziemnej, na której przewidziano strefę dostaw oraz część handlową, jak i nadziemną. Parter, pierwsze i drugie piętro to powierzchnie o charakterze handlowo-usługowym. Częściowo otwarty parking, liczący 250 miejsc postojowych, znajdzie się na dwóch następnych kondygnacjach. Wszystkie poziomy budynku zostaną połączone schodami ruchomymi, windami oraz klatkami schodowymi.