Umowa została podpisana 4 lutego br. Oprócz kredytu na współfinansowanie kosztów pierwszego etapu projektu Koneser, firma otrzymała także kredyt techniczny finansujący podatek VAT w kwocie 600 tys. zł oraz kredyt inwestycyjny do kwoty 1,88 mln euro na refinansowanie kredytu budowlanego.

Projekt Koneser ma powstać na Pradze Północ, przy ulicy Ząbkowskiej na terenie dawnych zakładów warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser. Inwestycja obejmuje powstanie kompleksu wielofunkcyjnego: powierzchni biurowych, handlowych i mieszkaniowych oraz przeznaczonych na działalność kulturalną i artystyczną. Obok galerii i teatrów, znajdą się tu modne butiki, restauracje, kawiarnie i lokale usługowe.
Inwestycje realizuje spółka celowa zależna od BBI Development NFI.

BBI Development NFI jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi działalność inwestycyjną, koncentrując się na rynku nieruchomości i przedsięwzięciach deweloperskich. Spółka przystępuje do finansowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi, od etapu pozyskiwania działki do etapu komercjalizacji (sprzedaży powierzchni użytkowej wytworzonej w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, w szczególnych przypadkach poprzedzonej wynajmem). Głównym akcjonariuszem BBI Development NFI jest BB Investment, prywatna spółka inwestycyjna z Poznania.