Otwarcie galerii zaplanowano na IV kw. 2011 r.

Co prawda, z punktu widzenia zarządców centrum handlowego, wydawanie magazynu konsumenckiego stanowi dodatkowy koszt, jednak to się opłaca. Dlatego niektóre galerie na stałe wpisują taką publikację w coroczny budżet, niekiedy tylko korygując częstotliwość ukazywania się lub objętość magazynu.

Koszty produkcji są zróżnicowane i zależą od wielkości nakładu, liczby stron, formatu, rodzaju papieru, formy dystrybucji oraz zawartości merytorycznej, od poziomu której także uzależnia się zaangażowanie większej lub mniejszej liczby wykwalifikowanych specjalistów.

Jednak odpowiednie opracowanie planu produkcji daje szansę na zminimalizowanie lub wręcz całkowity zwrot nakładów finansowych. A jeśli pozyska się wystarczającą liczbę reklamodawców, to na magazynie konsumenckim można nawet zarobić.

By zwiększyć atrakcyjność zamieszczenia reklam i rentowność produkcji takiego katalogu – staramy się rozszerzyć nakład i insertować go do poczytnych tygodników. Wtedy, oprócz najbliżej położonych stref mieszkaniowych, nasz magazyn dociera do potencjalnych klientów galerii handlowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że magazyny konsumenckie stają się coraz większym źródłem inspiracji przy wyborze kupowanych towarów.

Stale pracujemy nad zwiększeniem intensywności dotarcia do klienta i w tym roku wprowadziliśmy dodatkowo formę e-magazynu dostępnego na stronach galerii. Uatrakcyjniliśmy również strony produktowe, umieszczając przy niektórych produktach specjalne porady, których nie ma w katalogu. W tym roku planujemy zastosować dodatkową atrakcję – niektóre produkty będą pokazywane po kliknięciu również z innej strony.