Nieruchomość oferowana przez Urząd w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod usługi komercyjne w zakresie handlu, gastronomii i hotelarstwa oraz usługi publiczne i parkingi z wyłączeniem możliwości zabudowy mieszkalnej. Teren położony jest w strefie lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Działka posiada bezpośredni dojazd od ulicy Racławickiej. Jest to jedna z głównych arterii miasta. – Nieruchomość, którą oferujemy jest bardzo atrakcyjny inwestycyjnie. Znajduje się w pobliżu lotniska, którego budowa właśnie rusza. W sąsiedztwie funkcjonują także market Carrefour i dyskont spożywczy Biedronka – mówi Małgorzata Woźniak, inspektor w Urzędzie Miasta Świdnik.

Nieruchomość jest niezabudowana. Przez teren przebiega kanał deszczowy, kanał ciepłowniczy, wodociąg, gazociąg, sieć elektroenergetyczna i telefoniczna. Niezbędną infrastrukturę techniczną nabywca będzie musiał wykonać we własnym zakresie.

W ogłoszonym przetargu Urząd Miasta Świdnik określił także zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Cena wywoławcza wynosi 1,3 mln zł, a wysokość wadium – 130 tys. zł. Pisemne oferty zakupu można składać do 22 marca br. w Urzędzie Miasta Świdnik.