Jeżeli chodzi o przychody towarowe z całego ubiegłego roku w podziale na segmenty to wyglądały one następująco: segment detaliczny – 740 mln zł, co oznacza spadek o 2,0 proc. w porównaniu do 2009, kiedy to spółka wypracowała 754 mln zł przychodu, zaś segment dystrybucyjny wraz z franczyzą – 666 mln zł, co oznacza z kolei wzrost o 4,6 proc. w porównaniu do 2009 roku (637 mln zł).

W drugim półroczu 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów Grupy Kapitałowej Bomi wyniosły z kolei 681 mln zł oraz były wyższe o 2,6 proc. od sprzedaży towarowej zanotowanej w drugim półroczu 2009 roku (663 mln zł).

Wyniki za czwarty kwartał były także zadowalające. W tym okresie spółka wypracowała przychody ze sprzedazy towarów (z wyłaczeniem przychodów ze sprzedazy usług) 370 mln zł, co oznacza wzrost o 4,4 proc. względem sprzedaży towarowej zanotowanej w czwartym kwartale 2009 (355 mln zł).

Na koniec 2010 roku w skład sieci sprzedaży GK Bomi wchodziło łącznie 1.228 placówek, w tym: 34 delikatesy, 20 supermarketów oraz 1.174 sklepy osiedlowe. W skład segmentu dystrybucyjnego na koniec 2010 roku wchodziło łacznie pięć centrów dystrybucyjnych oraz dwa magazyny typu cross dock i jedna hala cash&carry.