W związku z zawarciem aneksu do umowy, zmianie uległa również wartość zabezpieczenia kredytu na rzeczach oznaczonych co do gatunku do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 105 mln zł, poprzednia wartość 75 mln zł.

Ponadto, spółka złożyła oświadczenie o gotowości poddania się egzekucji do kwoty 105 mln zł z możliwością wystąpienia przez bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 29 stycznia 2015 roku.

Grupa NG2 działa na rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jest znaczącym producentem w Polsce. Spółka NG2, z siedzibą w Polkowicach, jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 roku. Strategia dywersyfikacji marki znajduje odzwierciedlenie w trzech autonomicznych kanałach dystrybucji poprzez salony firmowe CCC, sklepy obuwnicze BOTI oraz sieć butików QUAZI.

Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku Grupa NG2 dysponowała siecią 703 placówek sklepowych, w tym: 267 salonów CCC, 41 salonów CCC w Republice Czeskiej, 48 butików Quazi, 222 sklepów Boti, salonów franczyzowych CCC 62 i 63 sklepów franczyzowych Boti. W okresie jednego roku firma oferuje ponad dwa i pół tysiąca wzorów obuwia. Spółka posiada łącznie 67 zarejestrowanych marek towarowych – najbardziej popularną marką sprzedawaną przez Grupę NG2 jest marka Lasocki.