Alterco jest spółką działającą na rynku nieruchomości. W zakres działalności Grupy wchodzi m.in. realizacja procesów inwestycyjnych w obszarze budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, zakup i zagospodarowywanie nieruchomości, nadzór nad realizacją inwestycji. Alterco realizuje inwestycje także w segmencie powierzchni handlowo-usługowych.

Irlandzka Grupa Inwestycyjna jest jedną z czterech firm, które nabyły akcje Alterco. Oprócz niej papiery wartosciowe zakupiły także: Pamrot Properties, Tiga oraz Tiga International Holding.

Irlandzka Grupa Inwestycyjna (IGI) jest prężną grupą inwestorską z kapitałem irlandzkim, działającą w sektorze nieruchomości komercyjnych, biurowych oraz obiektów hotelowych. Łączna wartość realizowanych transakcji szacowana jest na 1 miliard euro. IGI współpracuje także bezpośrednio z siostrzaną firmą doradczą Keyinvest – ekspertem do spraw nieruchomości, działającym na polskim rynku od 2001 r.

Firma zaangażowana jest w budowę dużych, nowoczesnych, centrów handlowych, między innymi w Opolu, Toruniu, Legionowie, Łomży i Oświęcimiu. Portfolio Irlandzkiej Grupy Inwestycyjnej obejmuje także trzy nowoczesne budynki biurowe w Warszawie: Bliski Centrum, Antares i Cirrus.