Najbardziej interesujące działki należą bezpośrednio lub pośrednio do Dolnośląskich Zakładów Metalurgii Dozamet.

Firma dysponuje kilkoma działkami, które są atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Nieruchomość o powierzchni 2,6 ha znajduje się na terenach zakładu. Bezpośredni dojazd do działki ma zapewnić przebudowa drogi i powstanie ronda na ulicy Piłsudskiego. Powstał już projekt tej inwestycji. Obecnie jest on w trakcie przygotowań do realizacji.

Przy ulicy Piłsudskiego Dozamet posiada także kilka bardzo atrakcyjnych terenów o powierzchni 2,8 ha i 1,8 ha. Jednak na tę chwilę Urząd Miejski w Nowej Soli nie wyraża zgody na powstanie obiektów przeznaczonych pod handel wielkopowierzchniowy.

Kolejnym terenem przeznaczonym na sprzedaż są grunty o powierzchni 1,8 ha przy stoczni i Al. Wolności. Działka znajduje się przy moście zwodzonym, niedaleko terenów rekreacyjnych. Nieruchomość posiada także niezależny dojazd, nieuwarunkowany zwodzonym mostem i niezagrożony powodziowo.

Tereny wystawione na sprzedaż posiadają nieznaczne obciążenia hipoteczne, możliwe do zdjęcia przed dokonaniem transakcji. Z informacji, jakich udzielił portalowi Retailnet.pl Paweł Sudnik, przedstawiciel Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych Dozamet wynika, ze procedury sprzedażowe można podejmować od zaraz. Możliwa jest też długoterminowa dzierżawa nieruchomości zawarta na czas określony.