Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres 5 lat. Ich wykup musi nastąpić do dnia 11 lutego 2016 roku.

Zadłużenie z tytułu obligacji wynosi 150 mln zł.

W ocenie zarządu spółki Echo Investment SA w okresie ważności wyemitowanych obligacji, ogólne zobowiązania Echo Investment SA będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.

Wyemitowane w dniu 11 lutego 2011 roku obligacje stanowią 25,1 proc. kapitałów własnych Echo Investment SA, według stanu na dzień 30 września 2010 roku.

Echo Investment SA to jedna z największych firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym.
Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do dzisiaj firma zrealizowała w 28 miastach Polski blisko 90 projektów o łącznej powierzchni ponad 700 tys. mkw. Firma prowadzi również inwestycje w Rumunii na Węgrzech i Ukrainie.