Epicor iScala 2.3 SR 3 posiada rozbudowane narzędzia, wspomagające zarządzanie działalnością biznesową.
Moduł rozpoznawania przychodów przeznaczony jest dla klientów korzystających na co dzień z modułów zarządzania kontraktami i projektami. Pozwala na określenie warunków ustalania dochodów i wydatków.

W module zaawansowanej kontroli kredytowej rozwiązania iScala wprowadzono wiele usprawnień. Dostępny jest nowy zestaw funkcji, które umożliwiają organizacjom określenie zasad autoryzacji i zatwierdzania na podstawie maksymalnie dziesięciu definiowanych przez użytkownika poziomów uprawnień do limitów kredytowych.

Aparat kontroli transakcji biznesowych (BTCE) został wyposażony w funkcje kontroli określonych transakcji lub zdarzeń biznesowych w procesach sprzedaży, zakupów i zarządzania serwisem. Rozszerzona obsługa zaawansowanej kontroli licencji (LC) umożliwia definiowanie możliwości zakupu bądź sprzedaży określonych produktów albo surowców, czasu transakcji, powodów, ilości i kontrahentów.

Epicor Software jest globalnym liderem na rynku oprogramowania biznesowego dla firm produkcyjnych, dystrybucyjnych, handlu detalicznego, przemysłu hotelarskiego i usługowego. Firma obsługuje 20 tys. klientów w ponad 150 krajach, dostarczając im systemy wspomagające zarządzanie (ERP), do zarządzania relacjami z klientami (CRM), do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), a także rozwiązania do obsługi handlu detalicznego, które pozwalają przedsiębiorstwom podnieść efektywność i rentowność.