Dzięki tej transakcji Sylwester Cacek uzyska także prawo do obejmowania akcji w nowej emisji Sfinks Polska. – Rozważałem różne sposoby przywrócenia pełnych praw z moich akcji w Sfinksie i zapewnienia sobie możliwości objęcia akcji nowej emisji, do czego zobowiązałem się w związku z porozumieniem zawartym przez spółkę z bankami – mówi Sylwester Cacek, członek rady nadzorczej Sfinks Polska. – Niestety, przepisy nie są w pełni jednoznaczne co do możliwości skorzystania z alternatywnych rozwiązań. Dlatego zdecydowałem się na wybór najbezpieczniejszego rozwiązania, czyli na sprzedaż wszystkich akcji. Nie oznacza to, że wycofuję się ze spółki – dodaje.

Cacek zamierza odbudować swój pakiet akcji w Sfinksie. – Po emisji poziom mojego pośredniego i bezpośredniego zaangażowania w spółkę będzie nie mniejszy niż sprzed sprzedaży udziałów. Sfinks ma perspektywy rozwoju, a rozwiązanie problemu zadłużenia i planowana emisja pozwolą mu wreszcie na budowanie atrakcyjnych wzrostów dla akcjonariuszy – komentuje.

Sfinks Polska zarządza obecnie 109 restauracjami, w tym siecią 92 restauracji Sphinx (segment casual dining) zlokalizowanych w całej Polsce i za granicą, dziewięcioma restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i ośmioma restauracjami WOOK (segment casual dining).