Śląsk zyskuje też nowe sródmiejskie galerie

Gemini Park jako placówka wpisana w krajobraz miasta i gromadząca tłumy, włącza się i inspiruje ważne dla społeczności lokalnej wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym. Należy do nich organizacja koncertów muzycznych, wystaw artystycznych, rozgrywek sportowych i spotkań z ludźmi ważnymi dla życia społeczności lokalnej oraz przygotowanie miejsc wypoczynku i relaksu dla tych wszystkich, którzy czas wakacji czy urlopów spędzają w mieści – np. lodowiska zimą i plaży latem.

Przejawem zaangażowania Gemini Park w Bielsku-Białej w działania o charakterze kulturalnym jest wpisanie w zewnętrzną fasadę centrum muralu autorstwa polskiego artysty Leona Tarasewicza. To dzieło malarskie ma formę fryzu o wysokości ponad 3,22 metra i długości 147 metrów, biegnącego wzdłuż chodnika dla pieszych i ścieżki dla rowerzystów.

W ten sposób sztuka światowego formatu wkroczyła w przestrzeń użytkową centrum handlowo-rozrywkowego. W jednym punkcie spotkały się sztuka wysoka i rozrywka. Motywy z muralu Leona Tarasiewicza stały się znakiem rozpoznawczym galerii i będą wykorzystywane w kampanii wizerunkowej bielskiego Gemini Park w 2011 roku.

Wspomniane pomysły są nie tylko sposobem wzbudzania sympatii mieszkańców oraz budowania pozytywnego wizerunku, ale również przejawem świadomego, ale też odpowiedzialnego biznesu.

Centrum jest bowiem doskonałym medium dla organizacji akcji społecznych. Dlatego też Gemini Park chętnie wspiera lub współorganizuje różnego rodzaju akcje społeczne, jak choćby miejski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2010 roku, udostępnia swoją powierzchnię na lokalne inicjatywy, zbiórki żywności, pieniędzy dla miejscowego Domu Dziecka oraz inne akcje charytatywne, jak np. plener „Rzeźbiarze Powodzianom” połączony ze zbiórką pieniędzy oraz aukcją wykonanych rzeźb na rzecz powodzian z Czechowic-Dziedzic.