Z naszych obliczeń wynika, że po podniesieniu stawek VAT, statystyczna polska rodzina wydałaby rocznie 50 zł więcej na same tylko warzywa i owoce, a kolejne 80 zł więcej zapłacilibyśmy za mięso. 

Jeżeli chodzi o przeprogramowania kas w związku z nowym podatkiem to cały proces był skomplikowany z powodu skali firmy oraz stopnia zmian w stawkach. – Zatem największym problemem była konieczność poświęcenia ogromnych zasobów i zaangażowania dziesiątek osób na długo przed końcem roku. Mamy ponad 360 sklepów, co tydzień wraz z nową promocją zmieniamy setki cen, zatem jesteśmy przygotowani do dużych zmian w systemach informatycznych. Nie inaczej było tym razem – dodaje przedstawiciel biura prasowego. Na dzień dzisiejszy Tesco nie oszacowało jeszcze kosztów, jakie poniosło w związku z wprowadzeniem nowego podatku od towarów i usług. 

Cała grupa Tesco w roku 2010 odnotowała sprzedaż na poziomie 62,5 mld funtów. Jest to o 6,8 proc. więcej niż w roku ubiegłym, w którym sprzedaż wyniosła 59,4 mld funtów. Zysk operacyjny wyniósł z kolei 3,5 mld funtów i jest najwyższy od 2001 roku.

Biorąc pod uwagę zysk netto przed opodatkowaniem, to w całej grupie Tesco oszacowany został on na 3,4 mld funtów i był o ponad 10 proc. wyższy niż w roku 2009. Dochód Tesco wyłączając podatek VAT wyniósł prawie 57 mld funtów, zaś w roku 2009 był on o ponad 3 mld funtów mniejszy.