Immobel będzie współpracował z CDI w zakresie powierzchni handlowych

Gemini Park włącza się w popularyzację społecznie ważnych idei, czego przykładem jest współorganizowanie w styczniu tego roku – wraz z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym – VI Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym Szczyrk 2011, pod honorowym patronatem Minister Zdrowia Ewy Kopacz, Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz Powiatu Bielskiego. Gemini Park było miejscem dwóch konkurencji mistrzostw: tzw. zdarzenia masowego – symulacji ataku terrorystycznego „Na linii ognia”, sprawdzianu i jednocześnie ważnego ćwiczenia dla obsługi centrum, służb ratowniczych i porządkowych, a także jednej z konkurencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Rywalizacji profesjonalnych ratowników medycznych z Polski i Europy towarzyszyły pokazy i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachowania w sytuacjach zagrożenia życia przeprowadzane przez dzieci – małych ratowników. Przez cały tydzień po zakończeniu mistrzostw mali ratownicy, czyli specjalnie przygotowani uczniowie Szkoły Podstawowej w pobliskim Czańcu w wieku od 8 do 14 lat, szkolili swoich rówieśników z bielskich szkół. Pokazy i szkolenia były częścią akcji „Dzieci uczą dzieci”, którą Gemini Park w Bielsku-Białej wspiera wraz z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym. Współpraca ta będzie kontynuowana.

Wspomniane pomysły są nie tylko sposobem wzbudzania sympatii mieszkańców oraz budowania pozytywnego wizerunku, ale również przejawem świadomego, jak też odpowiedzialnego biznesu.

Działania służące miastu i jego mieszkańcom, inicjowane lub popularyzowane przez Gemini Park, zostały docenione, kiedy to bielskie centrum podczas konferencji rynku centrów handlowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w lutym 2010 roku otrzymało prestiżową nagrodę Shopping Center Awards 2010 w kategorii Najlepsze Centrum Handlowe Roku.