Badanie Barometr Nastrojów Handlu Detalicznego GfK jest syntetycznym wskaźnikiem sporządzanym na podstawie badania opinii detalistów reprezentujących sklepy dużego i małego formatu.

Najlepszy klimat i nastroje panują wśród przedstawicieli sektora sklepów wielkoformatowych, wśród których najlepsze perspektywy widzą przed sobą przedstawiciele sklepów dyskontowych (wartość wskaźnika +32 punkty).

W ocenach przedstawicieli handlu wielkoformatowego przeważa pozytywna opinia, co do przyszłej sytuacji finansowej ich sklepów (poziom składowej barometru dla tej kategorii sklepów wynosi +42 punkty). Ponadto, optymistycznie wyglądają prognozy szacowanej wartości sprzedaży w perspektywie najbliższego kwartału. Ta składowa barometru GfK osiągnęła poziom +49 punktów i jest na równie wysokim poziomie we wszystkich rodzajach sklepów wielkoformatowych.

Wśród przedstawicieli segmentu sklepów wielkoformatowych opinie dotyczące obecnego klimatu inwestycyjnego są rozbieżne. Przedstawiciele hipermarketów oceniają obecny klimat inwestycyjny optymistycznie na +36 punktów, natomiast przedstawiciele supermarketów raczej pesymistycznie na -18 punktów. Jeśli chodzi o ocenę zdolności do spłacalności należności w perspektywie nadchodzącego kwartału: przedstawiciele hipermarketów ocenią ją pesymistycznie na -21 punktów, natomiast przedstawiciele supermarketów i dyskontów neutralnie, odpowiednio na +1 i +2 punkty.

GfK Barometr Nastrojów Handlu jest syntetycznym badaniem opisującym nastroje i perspektywy polskiego handlu detalicznego w opinii przedstawicieli detalicznych kanałów dystrybucji FMCG. Wskaźnik uwzględnia następujące obszary (oceniane w perspektywie 3 miesięcy): ocena przyszłej sytuacji finansowej sklepu, szacunek spodziewanej wartości sprzedaży, ocena możliwości korzystania z finansowania zewnętrznego (dostępność kredytów) oraz ocena zdolności sklepu do spłaty wierzytelności. Barometr przyjmuje wartości od +100 (skrajny optymizm) do -100 (skrajny pesymizm) i dla porównania jest zestawiony z oceną przyszłej sytuacji gospodarczej Polski.