Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele usług komercyjnych, w tym duże obiekty handlowe. Teren jest niezabudowany. Przez działkę przebiega linia energetyczna, a także przyłącza wodne, kanalizacyjne i telekomunikacyjne, przewidziane do przebudowy lub likwidacji na koszt nabywcy. Cena wywoławcza wynosi 3,5 mln zł netto. Poprzednio działka została wyceniona na 4,1 mln zł. Drugi przetarg odbędzie się 21 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3–4.

W Gorzowie Wielkopolskim jest obecnie realizowana galeria Nova Park. Trwają również prace przy budowie centrum na miejscu spalonej hali Gomadu przy ul. Mickiewicza. W mieście działają już m.in. Galeria Echo, Galeria Askana, Galeria Piast.

Według badań firmy DTZ Gorzów Wielkopolski należy do miast charakteryzujących się niskim nasyceniem, a relatywnie wysoką siłą nabywczą.

Gorzów Wielkopolski to miasto na prawach powiatu w województwie lubuskim. Położone jest w odległości 130 km o Poznania, a także Berlina, 80 km od Frankfurtu. Liczba mieszkańców przekracza 125000 (na 30.09.2009). Stopa bezrobocia wynosi tu 7,6 proc., co przekłada się na ponad 4400 mieszkańców nie posiadających pracy (stan na grudzień 2009).