Z wypowiedzi przewodniczącego rady nadzorczej spółki, Eli Alroy, udzielonej PAP, wynika, że spółka będzie oddawać 1-2 projekty rocznie. GTC poszukuje również lokalizacji na terenie Polski.

Mówi, że w Polsce sytuacja na rynkach komercyjnych znacznie się polepszyła. Na rynku znów ujawnili się nabywcy, a dodatkowo przyznaje, że ostatnie transakcje były zawierane po stopie kapitalizacji poniżej 7 proc. Podkreśla również, że ceny jakie można osiągnąć ze sprzedaży projektu w Polsce są wyższe niż na innych rynkach.

Spółka deweloperska Globe Trade Centre SA na liście zrealizowanych projektów handlowych ma: Galerię Mokotów w Warszawie, Galerię Kazimierz w Krakowie oraz Galerię Jurajską w Częstochowie. W portfolio GTC znajduje się także Avenue Mall w Zagrzebiu oraz trzy centra handlowe w średniej wielkości miastach w Rumunii. GTC kontynuuje też budowę centrów handlowo-rozrywkowych w Bułgarii, Chorwacji, Czechach i Rumunii.

W III kwartale 2010 roku łączne przychody operacyjne GTC wzrosły rok do roku o 10 proc. do 37 mln euro, głównie dzięki 39-proc. wzrostowi przychodów z wynajmu, które wyniosły 31 mln euro. Wzrost przychodów z wynajmu został częściowo zniwelowany przez niższe przychody ze sprzedaży mieszkań, które w III kwartale 2010 roku wyniosły 6 mln euro (wobec 11 mln euro rok wcześniej), co wynikało z mniejszej liczby apartamentów i domów przeznaczonych do sprzedaży. Zysk z działalności kontynuowanej wzrósł znacząco do 21 mln euro, podczas gdy w tym samym okresie 2009 spółka zanotowała 30 mln euro straty.