Z informacji przesłanej do redakcji Retailnet.pl przez Echo Investment wynika, że zgodnie z zawartym porozumieniem deweloper sfinalizuje przebudowę układu komunikacyjnego w sąsiedztwie planowanej inwestycji, tj. skrzyżowania ul. Solidarności z al. Sikorskiego, Ducha i Północną. Miasto natomiast odkupi od Echo Investment część terenu przeznaczonego pod park (po cenie zakupu) i przystąpi do zmiany planu miejscowego, co umożliwi realizację centrum handlowego na terenie dawnego poligonu czołgów. Prawnicy obydwu stron pracują nad formalną wersją porozumienia, które następnie zostanie przedłożone do akceptacji radzie miasta.

To najważniejsze ustalenia do tej pory. O projekcie było głośno już rok temu. Wówczas jednak zaniechano starań w tej sprawie. Na początku tego roku obie strony powróciły do rozmów. Jeżeli radni miejscy zaakceptują porozumienie będą mogły zostać podjęte dalsze kroki w realizacji inwestycji.

Echo Investment SA to jedna z największych firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym.

Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do dzisiaj firma zrealizowała w 28 miastach Polski blisko 90 projektów o łącznej powierzchni ponad 700 tys. mkw. Firma prowadzi również inwestycje w Rumunii na Węgrzech i Ukrainie.