Zysk brutto za zeszły rok to 5,7 mln zł, a zysk EBITDA: 9,7 mln zł. Osiągnięte wyniki za 2010 rok są lepsze od wyników za 2009 rok, które wyniosły odpowiednio: skonsolidowane przychody ze sprzedaży 91 994 tys. zł, EBITDA 2 380 tys. zł, strata brutto 332 tys. zł, strata netto 750 tys. zł.

Ostateczne wyniki spółki za 2010 rok zostaną przedstawione w raporcie rocznym, którego termin publikacji jest zaplanowany na 21 marca 2011 roku, po zweryfikowaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas SA przez audytora.

Przedsiębiorstwo Wojas powstało na terenach dawnych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale. Do 2007 roku funkcjonowało pod nazwą Zakłady Produkcyjno-Handlowe Wojas, które w całości zostały wniesione w postaci aportu do spółki akcyjnej Wojas. Firma początkowo zatrudniała kilkanaście osób, które produkowały kilkadziesiąt tysięcy par obuwia skórzanego rocznie. Teraz zatrudnia ok. 500 pracowników i wytwarza ponad 550 tys. par butów. Pierwszy sklep firmowy Wojas został otwarty w 1990 roku. W 1997 roku powstała spółka Wojas Trade, która przejęła istniejące sklepy firmowe i aktywnie rozbudowywała sieć.

Obecnie buty z marką Wojas można kupić w sieci ok. 100 sklepów firmowych w całej Polsce oraz w dziewięciu placówkach na Słowacji. Wszystkie sklepy są własnością Wojas Trade i Wojas Slovakia, które należą do spółki Wojas.