Firma zamierza pozyskać z rynku kapitałowego 60 mln zł na dalszy dynamiczny rozwój, w tym 20 mln zł w ramach emisji nowych akcji serii C oraz 40 mln zł w drodze emisji 3-letnich zabezpieczonych obligacji. Oferującym jest dom maklerski Copernicus Securities SA.

Zarobione w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na realizację kluczowych projektów firmy: inwestycji w Bytomiu (Nowe Szombierki, Armada Development, Nowy Dwór GCI) oraz inwestycji w Jaworznie (galeria handlowa GC Nova, projekty inwestycyjne przy ul. Jana Kantego).

W związku z planowanymi działaniami firma założyła strategię, której elementami są: dążenie do osiągnięcia pozycji lidera na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie, dywersyfikacja przychodów poprzez realizację projektów mieszkaniowych w segmencie Premium.

Najważniejszymi projektami w portfolio GC Investment są aktualnie: pierwsza galeria handlowa w Jaworznie, pole golfowe wraz z zabudową komercyjną oraz mieszkaniową w Bytomiu oraz projekt handlowo – logistyczny przy budowanej autostradzie A1 w Bytomiu.

Firma zaczęła działać w 1993 roku. Początkowo skupiała się na pozyskiwaniu nieruchomości i gospodarczym ich wykorzystaniu na własny rachunek. Później rozszerzyła swoją działalność o poszukiwanie terenów dla inwestorów zewnętrznych i obsługę procesu inwestycyjnego. Od sierpnia 2005 roku w GC Investment działa pracownia architektoniczna, która wykonuje projekty wg wskazań inwestorów oraz własne projekty autorskie. Z dniem 1 stycznia 2006 roku w strukturę GC Investment sp. z o.o. włączony został Z.R.B. Goli Glass istniejący od 1993 roku, tym samym posiadający wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Po połączeniu deweloper dysponuje potencjałem, który pozwala nam samodzielnie i fachowo obsłużyć cały proces inwestycyjny bądź jego dowolny etap, zależnie od potrzeb inwestora.